Хартиено паспарту

Подреди по

Хартиено паспарту

Паспарту се предлага в два основни вида - хартиено и рамка паспарту. Целта на паспартуто е да отдели рамката от изображението, но дали да използвате хартиено или рамка паспарту зависи от вида на картината. Паспартуто е лист картон, в средата на който е изрязан отвор (четириъгълник, кръг, елипса или друга нестандарта форма), в който се поставя изображение. Хариено паспарту може да се използва при рамкирането на картини на хартиен носител - фотографии, постери, принтове на хартия, акварел, графика, пастел, въглен, молив, както и при рамкиране на текстилни произведения на изкуството - гоблени, бродерии, коприна, т.н. Хартиеното паспарту намира приложение и при рамкирането на тенискиХартиеното паспарту не може да се използва при рамкиране на картини на платно или фазер и не се препоръчва използването му, когато на изображението не се поставя стъкло.